// e-Fatura İlk Kurulum

DELETE FROM ledsys.obj_db where PROJECTCODE=’LAF_EFATURAENTEGRASYON_DEV’

DELETE FROM ledsys.obj_db where PROJECTCODE=’LAF_EFATURAENTEGRASYON_EDM_DEV’


// e-Fatura İlk Kurulum

DELETE FROM ledsys.obj_db where PROJECTCODE=’LAF_EFATURAENTEGRASYON_DEV’

DELETE FROM ledsys.obj_db where PROJECTCODE=’LAF_EFATURAENTEGRASYON_EDM_DEV’


// e-Fatura Web Service

https://ledws.edmbilisim.com.tr/EFaturaEDM/EFaturaEDM.svc


// e-İrsaliye Web Service

https://ledws.edmbilisim.com.tr/EFaturaEDM/EIrsaliyeEDM.svc


// e-Mustahsil Web Service

https://ledws.edmbilisim.com.tr/EFaturaEDM/EMmEDM.svc


// EDM imzalama Aracı

https://edmsignature.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/confirm32/confirm.htm
https://portal4.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/confirm32/confirm.htm
https://portal2.edmbilisim.com.tr/EFAturaUI/confirm32/confirm.htm
https://portal4.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/confirm32/hm.form.ui32.application
AÇILIŞ

Aktivasyon mailinde gelen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yap.

Siparişi olan ürünleri mali mühür ile imzala

Hesap Seçimi: Hesap Yönetimi / Hesaplar sayfasından kontrol edilir, sadece “Müşteri imzası bekliyor” statüsünde iken imzalama yapılabilir.

Sertifika Seçimi: Mali mühür ya da E imza nın okunması durumunda otomatik gelir.


AÇILIŞ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Herhangi bir özel entegratörde e fatura açık değil ise e arşiv açılışı yapılmaz

Herhangi bir özel entegratörde e fatura açık değil ise e irsaliye açılışı yapılmaz

Gb-pk değişiklik talebi var ise açılış yapılmadan önce gb-pk değişikliği yapılmalıdır. Hesap sıfırlama işlemi yapıldıktan sonra gb-pk düzenlenebilir.


KAPANIŞ

Aktivasyon mailinde gelen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yap.

Hesap Seçimi: Hesap Yönetimi / Hesaplar sayfasından kontrol edilir, sadece “Müşteri imzası bekliyor” statüsünde iken imzalama yapılabilir.

Sertifika Seçimi: Mali mühür ya da E imza nın okunması durumunda otomatik gelir.


KAPANIŞ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Kapanış talebi Ticariden gelmedikçe yapılmaz.

Kapanış açılış sırasının tam tersi şekilde yapılmalıdır. Örn: Eirsaliye – e arşiv – e fatura

Herhangi bir özel entegratörde e fatura kapanışı yapıldıktan sonra Gib sisteminde otomatik gb-pk açılır. E fatura mükellefiyetinin tamamen bitmesi için müşteri Gib e dillekçe yazmalı.


ALINABİLECEK HATALAR

Aynı kullanıcının birden fazla hesapta tanımlı olması imzalama yaparken hata almanıza neden olur.

Client Signer uygulamasına giriş yapan kullanıcı kapanış yapılacak hesapta tanımlı olmalıdır.

Bayi kendi kullanıcısı ile imzalama yapamaz

Sertifika Seçimindeki unvan ile Hesap seçimindeki unvan aynı olmalıdır.(Her iki işlem için de geçerli)

Boş hata alınması durumunda açılışı yapılacak vkn/tckn nin gb-pk adreslerinin gib sisteminde olmamasına dikkat edilmeli(Tanımlar/E fatura kullanıcıları alanından vkn/tckn ile kontrol sağlanabilir)

Boş hata alınması durumunda kapanışı yapılacak vkn/tckn nin gb-pk adreslerinin gib sisteminde olmasına dikkat edilmeli(Tanımlar/E fatura kullanıcıları alanından vkn/tckn ile kontrol sağlanabilir)

İmzalama sonrasında mükerrer açılış söz konusu oldu ise Yazılıma bildirilmeli.

İmzalama yapılırken e fatura ve irsaliyeye ait gb pk adresileri her iki ürün içinde birebir aynı olmalıdır.

Yanlış mali mühür ya da e imza ile açılış yapılması mevcut hesabın yok olamsına sertifikadaki unvan ve vkn/tckn ile güncellenmesine neden olur

E fatura mükellefi olmayan firmalar E arşiv açılışı yapamaz.


İMZALAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR


Uygulama explorer üzerinden açılmalı.

Pc içerisinde imza uygulamalarından sadece 1 tane olması gerekmektedir.

Mali mühür ise sadece AkisKart; E-İmza ise sadece SafeNet veya sadece Alaaddin uygulamaları olmalıdır.

Uygulama bu durumda ‘yanıt vermiyor’ statüsünde kalmaktadır. Hangi uygulamaya erişmesi gerektiğini anlayamamaktadır.

Kullanıcı girişi yaptıktan sonra uzun süre online kaldıysa, çıkış – giriş işleminden sonra istenilen imzalama yapılmalıdır.

Kullanıcı adı ve şifresi, aktivasyon mailinde bulunan kullanıcı adı ve şifre olmalıdır. Sadece ilgili müşterinin kullanıcısı ile girşi yapılmadığı takdirde, müşteri bilgileri sistemde görünmemektedir.

Mail üzerinden gelen portal 4 linki eğer yavaşlık gösteriyorsa, portal2 uygulamasından işlemleri yapabilirsiniz.


https://portal4.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/confirm32/hm.form.ui32.application

https://portal2.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/confirm32/hm.form.ui32.application

https://portal4.edmbilisim.com.tr/EFaturaUI/confirm32/confirm.htm


Öncesinde client signer uygulaması yüklü ise; denetim masası paneli, programlar klasöründen ‘Client Signer’ uygulamasını kaldırmalısınız.


Virüs programlarının Client Signer programını engellemediğinden emin olunuz.